diumenge, de febrer 21, 2010

Iniciativa a Cabanes lamenta la desaparició de la proposta de piscina coberta per al municipi

Mulet afirma que mentre el PP malgasta el patrimoni municipal en obres ordinàries, Vall d’Alba aconseguisca 600.000 euros de la Diputació per eixes instal·lacions

El regidor d’Iniciativa a Cabanes, Carles Mulet, ha lamentat que de nou la incapacitat de l’equip de govern deixe al poble en la cua de prestacions i serveis públics, posant com a clar exemple el projecte de piscina coberta que ha desaparegut dels pressupostos municipals.

Segons Mulet, “el PP es dedica a presentar sempre uns pressupostos municipals falsos i irreals, per crear falses expectatives que després són incapaços de complir; bé un museu municipal etnològic, un nou edifici per a l’ajuntament, un auditori municipal, o una piscina coberta; actuacions que fan pujar els pressupostos fins a uns límits considerables, per a després no executar-se mai, i passar a la llista de l’oblit”.

El regidor de Cabanes ha recordat que aquesta actuació es pensava sufragar en patrimoni municipal del sòl ( els estalvis que l’ajuntament tenia per haver mal venut el sòl municipal afectat pel PAI Torre la Sal , mala venta o regal encobert a l’empresa adjudicatària, del PAI, però al final, la pròpia incapacitat gestora de l’equip de govern ha fet que aquests diners s’estiguen gastant en actuacions ordinàries com quitranar carrers, i no en recuperar patrimoni per al poble.

Per a Mulet “ demostren que a més d’accedir de manera il·legítima al poder, per mitjà de la manipulació del cens electoral, són incapaços de gestionar els diners públics. Malgrat que el PP governa a la Diputació i a la Consell , no atrauen al poble cap inversió significativa, sent quasi totes les recents pagades amb fons estatals del Plan E. Una actuació com la piscina coberta, hauria d’haver obtingut ajut de les altres administracions, Diputació sobre tot, per poder donar un servei comarcal; Cabanes disposava de l’aigua suficient, i dels espais per poder fer-la”.

Per contra, el PP de Cabanes abandona el projecte i acte seguit, el vicepresident de la Diputació i alcalde de Vall d’Alba, trau 600.000 euros de la Diputació per a que aquesta piscina es faça al seu poble, piscina que pagarem tots els castellonencs. Segons Mulet, a banda de l’egoisme absolut de Martinez de concentrar en el seu municipi totes les inversions públiques, sense fer un repartiment just i equitatiu, està la completa inutilitat d’un equip de govern, com el de Cabanes, que és incapaç d’ontrindre inversions de les administracions que governa el seu propi partit.

RESPECTE A L’APROFITAMENT URBANÍSTIC, PATRIMONI MUNICIPAL DE SÒL:

la qual l’ajuntament era propietari del 10 % del PAI Torre la Sal , en concepte de l’aprofitament urbanístic que se li cedeix al mateix per cada PAI, . per tant, estem parlant del 10 % d’un PAI de aproximadament milió i mig de metres quadrats, i a més, de parcel·les municipals que ja eren públiques, en total, més de 200.000 metres quadrats. En maig del 2003, 5 vots del PSOE i dos del PP va acordar, a més d’adjudicar-li el PAI a Marina d’Or, tancar ja en aquella data la venta del 10% del PAI i dels terrenys que ja eren anteriorment municipals, , propietat municipal, a l’irrisòria quantitat de 30 euros per metre quadrat, aconseguint d’aquesta manera, només sis milions d’euros”.

Mulet ha recordat que aquesta quantitat acordada, s’havia de pagar al final de la tramitació burocràtica. No obstant, l’empresa i l’ajuntament han anat negociant el donar petites quantitats a compte perquè l’ajuntament puguera dur a terme algunes actuacions, com ara el nou poliesportiu. El preu de compra de l’empresa als propietaris particulars superava els 300 euros el metre quadrat, preu real de mercat al tractar-se d’una zona de platja. Per tant, si l’acord del PSOE-PP amb l’empresa haguera intentat vendre com pertoca, en temps i forma, les propietats municipals a preu real, s’hagueren cobrat uns 60 milions d’euros, i no una dècima part com ara. Per tant, gràcies al PP i sobre tot el PSOE; el poble ha perdut uns 54 milions d’euros”