diumenge, de febrer 14, 2010

La morositat de Marina d’Or afecta a les arques municipals de Cabanes

L’empresa que havia estat paradigma de la bombolla immobiliària, aquella que no deparava en despeses comprant tot el sòl a la venda en Cabanes i Orpesa, afalagava a la classe política amb viatges, regals i distincions, oferia menjars als jubilats, paelles monumentals a les festes locals, o regals als xiquets en Nadal. La mateixa empresa que posava anuncis a tot hora en la televisió estatal, està passant una mala ratxa que està afectant greument a l’economia almenys del municipi de Cabanes.

Si aquest ajuntament, gràcies als vots del PP i PSOE nugava tot el seu futur al desenvolupament de dos sectors , PAIS faraònics , Torre la Sal i Mundo Ilusión (Marina d’Or Golf), i creava unes expectatives d’ingressos de primer ordre ( llicències d’obres, IBI de les noves construccions...etc), sobre dimensionant la despesa ordinària fent de l’ajuntament un colocòdrom de gent del PP. Ara, l’empresa està en crisi, no ha venut pràcticament cap dels apartaments fets a Torre la Sal i les obres del PAI aprovat en 2005, que hauria d’estar ja finalitzat, no apleguen al 10% del que hauria d’haver estat.

L’empresa endeuta, només en concepte d’Impost de Béns Immobles (IBI), la quantitat de 51.551,55 euros, quantitat que en altres temps haguera estat una menudesa per a l’empresa, però que ara ha obligat a l’empresa, en 20 de gener de 2010 a que l’ajuntament ajorne el deute; fet que ha obligat a l’alcalde a demanar als Serveis de Recaptació de la Diputació,que és qui gestiona els tributs municipals, a que resolga aquest emplaçament.

En un ajuntament com el de Cabanes, 51.551 euros són una quantitat elevada.

Huit dies després d’eixa sol·licitud, l’ajuntament reconeixia un nou deute d’IBI de l’empresa, de 129.923,90 euros deute que acorda amb l’empresa compensar amb la devolució de l’impost sobre construccions i obres a l’empresa per part de l’ajuntament; és a dir de les taxes per construir vivendes noves, que l’empresa havia pagat en el seu dia, i com ja no pensa fer eixes obres (PAI Torre la Sal), li demana a l’ajuntament el retorn.

A finals de 2008, l’empresa a Marina d’Or ( Construcciones Castellón 2000 SAU, demanava a l’ajuntament de Cabanes, la devolució de les taxes per la construcció de 431 vivendes en el PAI Torre la Sal de Cabanes, i recuperar 123.000 euros , ara, un any després d’inactivitat absoluta en aquest PAI, en lloc d’avançar l’empresa continua reculant.

En el passat 1 d’octubre, la Junta del Govern Local va acordar acceptar la nova sol·licitud de l’empresa , i retornar la quantitat de 129.923,90 euros, en concepte d’impostos sobre construccions, instal·lacions i obres, al no haver-se realitat la construcció de l’edifici Costa Levante ( illa 21, parcel· la A ).

Marina d’Or fa dos anys no té activitat significativa en Cabanes, tot i tindre adjudicat el PAI més ambiciós del terme municipal, i l’ajuntament ha hagut de tornar-li els diners en impostos per obres.

Mulet ha criticat durament la política urbanística duta a terme al municipi per PP i PSOE ‘“ han aprovat tots dos partits, una sèrie de PAIs que, tal i com advertíem, han hipotecat i deixant en una difícil situació al futur del poble; els pressupostos municipals queden trastocats al, no ja no haver menys ingressos dels previstos, sinó haver de tornar diners de les llicències d’obres, i deixen el monopoli urbanístic de l’empresa, en suspens, impedint cap creixement futur a curt termini, i tot en mans d’un grup que com hem vist, tenia els peus de fang’”.

Segons el portaveu ecosocialista ‘“ara recuperen els impostos municipals, paralitzen les obres, i al mateix temps, persisteixen el cobrament de les quotes d’urbanització del PAI als propietaris que s’han quedat en ell, per a un PAI que com estem veient, no va a fer-se; el mateix dia que demanàvem suspendre les llicències, demanàvem igualment carregar als propietaris el pagament de la huitena quota d’urbanització ; quota, que havien retasat abusivament a l’alta setmanes abans. A més, de manera prou intimidadora, estan forçant als propietaris del darrer edifici al qual s’han concedit apressuradament la llicència d’ocupació, ‘“Playa Ribera’”, a escripturar ja les vivendes, quan no hi han garanties de la legalitat d’aquestes; recordem estan sent investigades per la Fiscalia de Castelló, i compta amb una dotzena com a mínim de contenciosos administratius oberts.