dimecres, de març 16, 2011

Cabanes, els veïns presenten desenes de recursos de reposició per la imposició de contribucions especials per la reforma de l’antiga carretera Sarago


La pràctica totalitat dels veïns de Cabanes afectats per la reforma de l’antiga carretera de Saragossa, avui vial urbà, han presentat avui un recurs de reposició contra la decisió de l’equip de govern de aplicar contribucions especials per la reforma del mateix.

El grup municipal d’Iniciativa va ser l’únic que va votar en contra de la proposta, a l’entendre que no es podia carregar sobre les economies familiars el que era una caprici innecessari de l’alcalde del municipi, el qual pretenia acomiadar la seua nefasta gestió amb aquesta actuació de més de 2 milions d’euros, per a la qual havia estat incapaç de taure cap inversió . Segons el regidor d’Iniciativa, Carles Mulet “ aquestes actuacions es fan quan hi ha diners per a fer-les, o una necessitat real i no per un caprici personal, fent pagar barbaritats als veïns. Unes contribucions especials tenen sentit quan s'obri un vial nou, es dota de serveis que no es tenia, però sòn tot vivendes de fa dècades, amb clavegueram, aigua, llum, accés, i que han pagat l'IBI sempre, i que a sobres han aguantat durant dècades les molèsties del trànsit ”.

Per a aquesta actuació, l’ajuntament destinava 1,3 milions amb un crèdit ICO, la venda de patrimoni municipal del sòl, i 304.267,33 euros en contribucions especials

Per a justificar aquesta actuació de carregar contribucions especials als veïns, l’ajuntament ha hagut d’argüir que les vivendes assentades durant dècades en aquest carrer no tenen la condició de “solar”, Aplicar tal criteri suposa privar de la condició de solar a immobles que és obvi que ho són des de fa anys, i respecte als quals el propi Ajuntament els ha atorgat tal condició, concedint les oportunes llicències que, en qualsevol altre cas, mai podria haver atorgat basant-se en la normativa aplicable (fonamentalment la L.R.A.U. en el seu dia i ara la L.U.V. i el seu Reglament).

Els veïns consideren que les contribucions especials no poden imposar-se als establits com a subjectes passius per que el criteri que estableix el concepte de “beneficiari” no s'ajusta als criteris municipals en matèria d'Urbanisme i edificació ni a les pròpies infraestructures del municipi (que derivarien en la privació de la condició de solar a immobles que no comptaren amb una vorera ajustada a la legalitat vigent).

Iniciativa ha estat l’única formació política que ha mostrat la seua oposició a aquest barbaritat i ha estat treballant en la mateixa direcció que les desenes de veïns afectats.