dilluns, de març 21, 2011

l Govern Central pensa continuar amb la política de “regeneració” de la platja de Torre la Sal, que cada any s’enduLa política de dipositar a la platja de Torre la Sal en els darrers anys ja ha costat més d’un milió d’euros, però a hores d’ara, el litoral continua fet pols ja que cada temporal se’n du de nou l’arena dipositada.

La darrera regeneració va costar 376.000 euros, és a dir, 62 i mig milió de les antigues pessetes. La diputada d’Iniciativa al Congrés, Núria Buenaventura, va presentar una pregunta escrita al Govern en la qual es demana mesures per a evitar aquest dispendi anual que suposava tirar directament milers de tones per ser engolides, i que la platja anara desapareixent any rere any.

La resposta adjunta del Govern Central, relaciona els problemes de la platja amb la falta de sediments que ha provocat l’erosió de la costa, agreujat pel canvi climàtic ( pujada del nivell del mar). El Govern creu que la solució més adequada és continuar amb les actuacions realitzades fins la data, com és la restauració dels sistemes dunars i el cordó litoral de graves. I diu que la funció dels sistemes dunars són ser engolits per la platja per després ser redistribuït per la platja, dient que la situació d’aquest tram de platja és ara considerablement major, i que per a tornar a la situació´ de l’estiu de 2010 ( abans del temporal) seria necessària l’aportació de 1000 a 2000 m3 de material i restituir la vegetació dunar

Per al grup municipal d’Iniciativa a l’ajuntament, aquesta resposta no és gens satisfactòria, ja que a banda de ser molt qüestionable que la situació de la platja siga millor que abans de la restauració, en els darrers temporal la sorra deixada ( argilosa i provinent de mines), va envair no sols el passeig marítim, sinó les pròpies vivendes del poblat marítim, al convertir-se en un fang que res te a veure amb la sorra de platja.

Des d’Iniciativa es ve reclamant mesures com la construcció d’algun tipus d’escull artificial o mesura que siga respectuosa amb el medi ambient, i s’ha criticat que tot i el rebuig dels espigons com a mesura pel seu impacte ambiental, no ha hagut per part del Govern Central cap problema a l’hora de fer-ne dos per a la dessaladora

Cabanes a 21 de març de 2011. Gabinet de Premsa d’Iniciativa